Setkání s Linjuem a definitivní porážka Carb Caturiona. Co ale nakonec s ním?

|

Krystaly do kamenného stolce byly zasazeny. Prvního jsme směli osvobodit jen hlavního čaroděje Linjua. Jako jediný měl totiž stále dost sil, aby vzdoroval temné magii, když byl stále pán zla Carb Caturion v plné síle. K osvobození z jezerních vln bylo nezbytné dokončit rituál. Dle Linjuových instrukcí zbývalo pro přerušení konzervovací magie ještě obejít jezero s elfími plameny. Následoval tedy dramatický souboj s rozverným elfím živlem, při němž byl rituál osvobození natolik mocný, že dokonce do nebes vehnal hromy a blesky. Ještě toho večera jsme na břehu jezera byli svědky, jak se k nám Linju s veškerou svojí zářivou magií blížil po hladině čím dál tím více dokud se rákosí nerozestoupilo a my jsme konečně mohli po tolika dnech našeho spásného čaroděje spatřit tváři v tvář. Pocit úlevy, že na to již nejsme sami, byl v onen okamžik značný.

Následující ráno bylo plné očekávání, co dnešní den přinese, neboť se již začalo projevovat temné prokletí, kerým byla část z nás na velikým puťáku zasažena. Přestože to postihlo jen ty nejodolnější, s Linjuem jsme již schopni sebrat veškeré síly co zbyly a temnému pánovi Carb Caturionovi se postavit. Když se nám podařilo, při vplížení do samotného sídla pána zla, obstarat potřebné informace, nemělo cenu nadále otálet. Nadešel čas pro finální útok!

S Linjuem v čele jsme se vrhli do bitevní vřavy a kosili každého, kdo nám přišel pod meč. Když jsme se probili k samotnému Carb Caturionovi, situaci zkomplikovaly nepřístupné skály, na kterých držel bojovou pozici. Především bylo podstatné, aby se pro ukončení veškeré temné magie zničila kouzelná hole pána zla. Švadlen proto neváhal, proplížil se po skalách ke Carb Caturionovi a holi hodil Linjuovi, který ji jedním mocným úderem o koleno zlomil vejpůl. Temná magie již tedy neměla dalšího trvání. Vrátit se však nebohý Švadlen nestačil. Rukou Caturiona ve skalách hrdinně zahynul. Čest jeho památce. Krátce nato byl Carb Caturion zajat a odvlečen do elfího vězení. Zbývalo už jen jediné. Popravit Carb Caturiona či ho nechat bídně dožít ve vězení? Všichni se zapojili do hlasování, které ve finálně jednoznačně rozhodlo pro nechání naživu. Tohle Carb Caturion nečekal a třeba jednoho dne bude své svědomí zpytovat. V naší elfí vesnice nastalo radostné shledání se zbylými elfy, kteří již také mohli z jezera vystoupit. Nezbývalo tedy nic jiného než plně zaslouženou a nezapomenutelnou elfí oslavou zakončit naše velkolepé dobrodružství. Třeba nás za nějaký čas potká další…

*Kari*